Campaigns List View - Layf
Илькин Гусейнов - глава семьи и отец 2-х детей. Ему срочно нужна трансплантация печени.
3% Toplanıb
Hədəf 48000 AZNYığılıb 1749 AZN31 Gün qalıb
Zeynəbə loqoped və nevropatoloq tərəfindən müalicə lazımdır! Зейнеб нужна помощь логопеда и невропатолога!
100% Toplanıb
Hədəf 700 AZNYığılıb 700 AZNBaşa Çatıb
Поможем маленькому Вагифу услышать мир.
100% Toplanıb
Hədəf 38250 AZNYığılıb 38250 AZNBaşa Çatıb
Fidana tonzilektomiya (boğazda artıq ətin kəsilməsi) əməliyyatı lazımdır. Фидан нужна операция по удалению гланд.
100% Toplanıb
Hədəf 600 AZNYığılıb 600 AZNBaşa Çatıb

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE