Istifadəçi şərtləri - Layf

İstifadə şərtləri


Bu Gizlilik Siyasəti (bundan sonraGizlilik Siyasəti) https://layf.az domen adına yerləşən bir onlayn resurs sayt, onun proqramları və məhsullarını istifadə edərkən İstifadəçi haqqında ala biləcək bütün məlumatlara tətbiq edilir.

1. ŞƏRTLƏRİN TANIMI
1.1 Bu Məxfilik Siyasətində aşağıdakı şərtlər istifadə olunur:
1.1.1. “(Bundan sonraBu saytdan İdarəsi) Bu saytdan İdarəsi” – site idarə olunması üzrə səlahiyyətli personalı, https://layf.az adından fəaliyyət göstərən, təşkili və (və ya) fərdi məlumatların emal həyata keçirir və fərdi məlumatların şəxsi məlumatları emal, tərkibi məqsədlərini müəyyən emal ediləcək, şəxsi məlumatlarla həyata keçirilən əməliyyatlarməliyyatlar).
1.1.2. “Şəxsi məlumatlarbir şəxsin (fərdi məlumatların subyekti) birbaşa və ya dolayısı ilə təyin edilmiş və ya təyin etdiyi şəxslə əlaqəli hər hansı məlumatı bildirir.
1.1.3. “Fərdi məlumatların emalı” – hər hansı bir hərəkətməliyyat) və ya hərəkətləriməliyyatlar) bir sıra avtomatlaşdırma avadanlıq istifadə və ya toplanması, qeyd, yığılması, saxlanması, aydınlaşdırılması, o cümlədən fərdi məlumatların, belə vasitələrdən istifadə etmədən həyata keçirilir (yeniləmə, dəyişiklik) şəxsi məlumatların çıxarılması, istifadəsi, köçürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, əldə edilməsi), depersonalizasiyası, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi.
1.1.4. “Şəxsi data gizlilik” – operator qarşılamaq üçün tələb olunan və ya şəxs tələb fərdi məlumatların başqa alınan giriş mövzu şəxsi məlumat və ya bazasının digər qanuni olması razılığı olmadan onların yayılmasının qarşısını almaq üçün.
1.1.5. “Site istifadəçi yanındastifadəçi)” İnternet vasitəsilə Saytdan istifadə edən bir şəxs deməkdir.
1.1.6. “Cookies” veb server tərəfindən göndərilən və veb-müştəri və ya veb-brauzerin müvafiq saytın səhifəsini açmaq üçün hər dəfə veb-serverə göndərdiyi istifadəçi kompüterində saxlanılan kiçik bir məlumatdır..
1.1.7. “IPnvanı” IP protokolu əsasında qurulmuş kompüter şəbəkəsindəki nodeun unikal şəbəkə ünvanıdır.

2. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
2.1. İstifadəçinin istifadə etdiyi resursdan istifadə edilməsi bu Gizlilik Siyasətinin qəbul edilməsini və İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənmə şərtlərini nəzərdə tutur.
2.2. Gizlilik Siyasəti şərtləri ilə razılaşmaması halında, İstifadəçi sitədən (saytdan) istifadə etməməlidir.
2.3. Əsl konfedensial siyasəti yalnız nəzarət və istifadəçi sitənin (saytın) mövcud saytın linkində istifadə bilir ki, üçüncü tərəf üçün məsuliyyət daşımır site yalnız https://layf.az aiddir.
2.4. Saytın administrasiyası Sayt İstifadəçisinin verdiyi şəxsi məlumatların həqiqiliyini təsdiq etmir.

3. GİZLİLİK SİYASƏTİ
3.1. Bu Gizlilik Siyasəti Saytın qeyri-açıqlanması İdarəsinin vəzifələrini müəyyən edir və qeydiyyatd zamanı və ya ödəniş zaman istifadəçilər sitenin Administrator xahişi ilə təmin şəxsi məlumatların məxfiliyi rejimi qorunması təmin edir.
3.2. Bu Gizlilik Siyasətinə əsasən işləmək üçün səlahiyyətli şəxsi məlumatlar Saytda qeydiyyat formasını dolduraraq İstifadəçi tərəfindən verilir və aşağıdakı məlumatları ehtiva edir:
3.2.1. İstifadəçinin soyadı, adı, atasının adı;
3.2.2. İstifadəçinin əlaqə telefonu;
3.2.3. E-poçt ünvanı;
3.3. Site, reklam birimlerinin görüntülenmesi ve sistemin statistik hesabının (“pixel”) yükləndiyi səhifələrə baxarkən avtomatik olaraq ötürülən məlumatları qoruyur:
IP ünvanı;
cookies-dən məlumat;
3.3.1. Sayt istifadəçilərin IP-ünvanları haqqında statistika toplayır. Bu məlumat texniki problemləri müəyyən etmək və həll etmək, maliyyə ödənişlərinin qanuniliyini nəzarət etmək üçün istifadə olunur.
3.4. Yuxarıda göstərilməmiş digər şəxsi məlumatlar (satınalma tarixi, brauzerlər və istifadə olunan əməliyyat sistemləri və s.) Təhlükəsiz saxlama və bölüşdürməməyə məruz qalır. Məxfilik Siyasəti 5.3 bəndində əksini tapır.

4. İSTİFADƏSİNİN ŞƏXSİ MƏLUMATININ TOPLANMASININ MƏQSƏDLƏRİ
4.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatları Saytın administrasiyası aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edə bilər:
4.1.1. Sitedən qeydə alınmış İstifadəçinin ödəniş edə bilməsi üçün.
4.1.2. Saytın fərdi resurslarının İstifadəçiyə icazə verilməsi.
4.1.3. İstifadəçi tərəfindən bildirişlərin göndərilməsi, Saytın istifadəsinə, xidmət göstərilməsi, İstifadəçi istəklərinə və ərizələrinə aid istəklərə daxil olmaq.
4.1.4. İstifadəçinin istifadə yerinin təhlükəsizliyi, saxtakarlığın qarşısının alınması anlayışı.
4.1.5. İstifadəçinin verdiyi fərdi məlumatların həqiqiliyinin və tamlığının təsdiqlənməsi.
4.1.6. İstifadəçi bir hesab yaratmaq barədə razılığa gəldiyi təqdirdə ödəniş etmək üçün bir hesab yaratmaq.
4.1.7. Ödənişin vəziyyəti haqqında istifadəçiyə məlumatın verilməsi.

4.1.8. Ödənişlər xeyriyyə məqsədi ilə, ehtiyaci olan insanlara kömək üçün olunur və bu səbəbdən heç bir halda geri qaytarılmır.
4.1.9. İstifadəçiyə Saytın istifadəsi ilə əlaqədar problemlər halında effektiv müştəri və texniki dəstək göstərilməsi.
4.1.10. İstifadəçinin Razılaşması, saytın yeniləmələri, xüsusi təkliflər, Yeni xəbərlər haqqında məlumat, bülletenlər və Saytın adından və ya Saytın tərəfdaşları adından digər məlumatlarla təmin edilməsi.
4.1.11. İstifadəçinin razılığı ilə reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi.

5. FƏRDİ İNFORMASİYANIN TOPLANILMAYOLLARI VE TƏTBİQİ
5.1. İstifadəçinin fərdi məlumatlarının emalı heç bir müddət olmadan, o cümlədən avtomatlaşdırma vasitələrini istifadə edən və ya belə vasitələrdən istifadə etməyən şəxsi məlumat məlumat sistemləri sistemində qanuni yolla həyata keçirilir.
5.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatı Azərbaycan dövlətinin səlahiyyətli orqanlarına yalnız Azərbaycan dövlətinin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada və qaydada verilə bilər.
5.3. Şəxsi məlumatların itirilməsi və ya açıqlanması halında, Sayt İdarəsi İstifadəçiyə fərdi məlumatların itirilməsi və ya açıqlanması barədə məlumat verir.
5.4. Sayt Administrasiyası icazəsiz və ya təsadüfi giriş, məhvedilmə, kopyalanma, bloklanılma, və üçüncü şəxslər tərəfindən digər qanunsuz hərəkətlərə qarşı İstifadəçi şəxsi məlumat qorumaq üçün lazımi təşkilati və texniki tədbirlər görür.
5.5. Saytın Administrasiyası İstifadəçi ilə birgə zərərin və ya İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının itirilməsinin və ya açıqlanmasının səbəb olduğu digər mənfi nəticələrin qarşısını almaq üçün bütün lazımi tədbirləri görür.

6. TƏRƏFLƏRİN ÖHDƏLİKLƏRİ
6.1. İstifadəçinın öhdəliyi:
6.1.1. Saytdan istifadə etmək üçün lazım olan şəxsi məlumatlar barədə məlumat versin.
6.1.2. Bu məlumatın dəyişdirilməsi halında fərdi məlumatlarla təmin edilmiş məlumatları yeniləsin.
6.2. Saytın rəhbərliyin ohdəlikləri:
6.2.1. Bu Gizlilik Siyasətinin 4-cü bəndində göstərilən məqsədlər üçün yalnız alınan məlumatlardan istifadə etsin.
6.2.2. Məlumatın gizliliyini təministifadəçi əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan, açıqlamalı deyil, və 5.2 bəndi istisna olmaqla, mübadiləsi, nəşr, açıqlanması və ya İstifadəçi şəxsi məlumatlarını heç kəsə ötürüməli deyili.
6.2.3. İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının gizli saxlanılması üçün mövcud tədbirlərdə bu cür məlumatları mühafizə etmək üçün istifadə olunan prosedura uyğun olaraq tədbirlər almalıdır.
6.2.4. İstifadəçilərə aid şəxsi məlumatların bloklaşması və ya saxta şəxsin məlumatının yayımlanmasının, təftiş dövr üçün şəxsi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi və İstifadəçinın haqlarının qorunmasını təmin etməlidir .

7. TƏRƏFLƏRİN SORUMLULUĞU
7.1. Saytın administrasiyası öz öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi halda, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq İstifadəçinin fərdi məlumatlarının istifadəsi ilə əlaqədar məsuliyyət daşıyır.
7.2. Gizli məlumatın məxviliyi və ya açıqlanması halında, bu məxfi məlumatlar olduqda Site İdarəsi məsuliyyət daşımır:
7.2.1. Kamu mülkiyyəti və ya açıqlanması daha əvvəl olduğu halda.
7.2.2. Sayt İdarəsinə təqdim olunmaqdan əvvəl, üçüncü şəxslərə bildirildikdə .
7.2.3. İstifadəçinin razılığı ilə açıqlandıqda.


Условия использования

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую онлайн ресурс расположенный на доменном имени https://layf.az, может получить о Пользователе во время использования сайта, его программ и продуктов.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта (далее – Администрация сайта) » – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от имени https://layf.az, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Пользователь сайта далее (Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет.
1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем ресурса означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.
2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту https://layf.az, который не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем Сайта.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (email);
3.3. Сайт защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы («пиксель»):
IP адрес;
информация из cookies;
3.3.1. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история платежей, используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. настоящей Политики конфиденциальности.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте, для осуществления оплаты.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи для платежей, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
4.1.7. Уведомления Пользователя Сайта о состоянии оплаты.

4.1.8. Оплата не подлежит возврату, так как делается в целях благотворительности, что бы помочь людям.
4.1.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта.
4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновления происходящие на сайте, новостной рассылки и иных сведений от имени Сайта или от имени партнеров Сайта.
4.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Азербайджана только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Азербайджана
5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.4. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.5. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не платёж, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.


TERMS OF USE

This Privacy Policy (hereinafter referred to as the “Privacy Policy”) applies to all information that an online resource located on the domain name https://layf.az can receive about the User while using the site, its programs and products.

1. DEFINITION OF TERMS

1.1 This Privacy Policy applies to the following terms:

1.1.1. “Administration of the site (hereinafter referred to as Site Administration)” – authorized employees on site management acting on behalf of https://layf.az, who organize and (or) perform personal data processing, and determine the purposes of processing personal data, the composition of personal data to be processed, actions (operations) performed with personal data.

1.1.2. “Personal data” means any information related to a person directly or indirectly determined or determined by an individual (a subject of personal data).

1.1.3. “Personal data processing” means any action (operation) or set of actions (operations) performed using automation tools or without using such means with personal data, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, updating (updating, modification), extraction, use, transfer (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion, destruction of personal data.

1.1.4. “Confidentiality of personal data” – a mandatory requirement for the Operator or other person who has access to a personal data to prevent their dissemination without the consent of the subject of personal data or other legal grounds.

1.1.5. “Site user next (User)” means a person who has access to the Site through the Internet.

1.1.6. “Cookies” is a small piece of data sent by a web server and stored on a user’s computer that the web client or web browser sends to the web server each time it tries to open the page of the corresponding site.

1.1.7.”IP-address” is a unique network address of a node in a computer network built using the IP protocol.

2.GENERAL PROVISIONS

2.1. Use of the resource by the User means acceptance of this Privacy Policy and the terms of processing of the User’s personal data.

2.2. In case of disagreement with the terms of the Privacy Policy, the User must stop using the site.

2.3. This Privacy Policy applies only to the site https://layf.az, which does not control and does not bear responsibility for third-party sites, to which the User can click on the links available on the site.

2.4. The site administration does not verify the authenticity of the personal data provided by the Site User.3. PRIVACY POLICY

3.1. This Privacy Policy sets forth the obligations of the Site Administration to not disclose and provide a regime for protecting the confidentiality of personal data that the User provides upon the request of the Site Administration upon registration.

3.2. Personal data authorized for processing under this Privacy Policy is provided by the User by filling out the registration form on the Site and includes the following information::

3.2.1. Surname, name, report user;

3.2.2. contact phone user;

3.2.3. E-mail address;

3.3. The site protects Data that is automatically transmitted during the viewing of ad units and when visiting pages on which the statistical script of the system (“pixel”) is installed:

IP address;

Information from cookies;

3.3.1. The site collects statistics about the IP-addresses of its visitors. This information is used to identify and solve technical problems, to control the legality of financial payments.

3.4. Any other personal information not specified above (payment history, browsers and operating systems used, etc.) is subject to secure storage and non-distribution, except as provided in cl. 5.2. this Privacy Policy.

4. PURPOSE OF PERSONAL USER INFORMATION COLLECTION

4.1. Administrators of site can use Personal Data in following cases:

4.1.1. Identification of the User registered on the site for payment.

4.1.2. Granting to the User, access to the personalized resources of the Site.

4.1.3. Establishment of feedback from the User, including sending notifications, requests concerning the use of the Site, rendering services, processing requests and applications from the User.

4.1.4. Definitions of the location of the User for security, prevention of fraud.

4.1.5. Confirmation of the authenticity and completeness of the personal data provided by the User.

4.1.6. Create an account for payments, if the User has agreed to create an account.

4.1.7. Notifications of the User on the status of payment

4.1.8. Payment is not refundable, as it is done for charity purposes to help people.

4.1.9. Providing the Customer with effective technical support in case of problems related to the use of the Site.

4.1.10. Granting to the User with his consent, updates on the site, newsletters and other information on behalf of the Site or on behalf of the partners of the Site.

4.1.11. Implementation of advertising activities with the consent of the User.

5. METHODS AND TERMS OF PERSONAL INFORMATION PROCESSING

5.1. The processing of the User’s personal data is carried out without any time limit, in any legal way, including in personal data information systems using automation tools or without using such means.

5.2. Personal data of the User can be transferred to authorized state bodies of Azerbaijan only on the grounds and in the order established by the legislation of Azerbaijan Republic.

5.3. In case of loss or disclosure of personal data, the Administration of the site informs the User about the loss or disclosure of personal data.

5.4. The administration of the site takes necessary organizational and technical measures to protect personal information. User from unauthorized or accidental access, destruction, modification, blocking, copying, distribution, as well as from other illegal actions of third parties.

5.5. Administration of the site together with the User takes all necessary measures to prevent losses or other negative consequences caused by loss or disclosure of the User’s personal data.

6. OBLIGATIONS OF THE PARTIES

6.1. The User is obliged:

6.1.1. Provide information about the personal data necessary to use the Site.

6.1.2. Update, supplement the provided information about personal data in case of changing this information.

6.2. The Administration is obliged:

6.2.1. Use the information received solely for the purposes specified in clause 4 of this Privacy Policy.

6.2.2. To ensure that confidential information is not kept secret, not to disclose, without prior written permission of the User, as well as not payment, exchange, publication, or disclosure in other possible ways of personal data transmitted by the User, with the exception of clauses 5.2. this Privacy Policy.

6.2.3. Take precautions to protect the confidentiality of the User’s personal data in accordance with the procedure normally used to protect such information in the existing business.

6.2.4. To block personal data related to the relevant User from the moment of request or request of the User or his legal representative or authorized body for protection of the rights of subjects of personal data for the verification period, in case of revealing unreliable personal data or illegal actions.

7. LIABILITY OF THE PARTIES

7.1. The administration of the site that has not fulfilled its obligations is liable for losses incurred by the User in connection with the misuse of personal data in accordance with the legislation of the Republic of Azerbaijan

7.2. In case of loss or disclosure of Confidential Information, the Site Administration is not responsible if this confidential information:

7.2.1. Became public property before its loss or disclosure.

7.2.2. It was received from a third party until it was received by the Site Administration.

7.2.3. It was disclosed with the consent of the User.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE